تبلیغات
✖ Emo Girl ✖ - خستگی از دنیا

✖ Emo Girl ✖

My favorite Emo boy

خستگی از دنیا

✖ بَچّه ها اِحساسِ میکُنَم پیر شُدَم.

✖ وِبلاگ نِویسی تَمامِ زِندِگیم رو اَز بین بُردِه.

✖ مامانَمَم هی دَعوام میکُنه کِه اَز پای کامپیوتِر بُلَند شو.

✖ زِندِگیم شُدِه عِشق و نِفرَتِ اَز دُنیا حسِ بَدی دارَم.

✖ چی کار کُنَم بایَد کَمتَر بیام سَرِ کامپیوتِرَم.

✖ آیا تا حالا اَز زِندِگی رَنج بُردین؟

✖ کَسانی کِه این جوری هَستند واقعا بَده خیلی..بَد.

✖ دوستانِ مَن کَمتَر بیاین اینترنت میدونید کِه......

✖ نَصیحَت دوستانِه..........>؟ 

 ...................................[ شنبه 13 اسفند 1390 ] [ 12:46 ب.ظ ] [ ساناز جون ] [ نظرات() ]